IDEA JARMARKU

Idea Jarmark Rzeczy Ładnych:


- stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań twórców ogólnie pojętego rękodzieła oraz odbiorców poszukujących niepowtarzalnych ozdób.

- umożliwienie twórcom nie tylko sprzedaży ręcznie wykonanych prac, ale przede wszystkim zorganizowanie przestrzeni do stworzenia wystawy swoich dzieł i prezentacji talentu.


Cel Jarmarku :

- promocja rodzimych twórców zajmujących się rękodziełem artystycznym

- możliwość spotkania się i poznania twórców, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji

- propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań przez prezentowanie różnych form aktywności artystycznej

- rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z oryginalnymi przedmiotami

- przedstawienie odbiorcom atrakcyjnej i niepowtarzalnej oferty, dalekiej od masowej produkcji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz