wtorek, 6 czerwca 2017

Świąteczna kartka jarmarkowa - konkurs plastyczny dla dzieci

Szanowni Państwo.

W związku z jubileuszowym Jarmarkiem Rzeczy Ładnych ogłaszamy wielki konkurs plastyczny dla dzieci, na projekt kartki świątecznej.
Z wybranych projektów, zrobimy kartki pocztowe dostępne w czasie jarmarków.

Prace muszą być tylko w formacie A4 i mogą być wykonane w różnych technikach – malowane, rysowane, wyklejane, ale zawsze w formie płaskiej (ze względu na skanowanie).
Mogą zawierać napisy, świąteczne życzenia, itp.

Prace powinny być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, mail lub telefon do rodziców) oraz dostarczone do nas pocztą lub osobiście do 7 listopada 2017.
17 listopada 2017 zostaną ogłoszone wyniki, a uroczyste wręczenie nagród i wystawa prac będzie miała miejsce 3 oraz 10 grudnia w czasie jarmarków..
3 grudnia nagrodzimy grupy młodsze, 10 grudnia, grupy starsze.
Wystawa prac będzie dostępna w czasie dwóch dni.

Zapraszamy dzieci w wieku 4-15 lat, które podzielimy na cztery kategorie wiekowe : 4-6 lat; 7-9 lat; 10 -12 lat.; 13-15 lat
Laureaci otrzymają dyplomy , a ponadto w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody w postaci upominków.
Projekty, które zostaną zakwalifikowane na miejscach pierwszych, zostaną wydrukowane w formie pocztówek, z informacją o autorze.

Przy ocenianiu będziemy brać pod uwagę świąteczny charakter kartki , wykonanie, kreatywność

Serdecznie zapraszamy

Projekty należy dostarczać na adres "Kumulator Artystyczny" ul.Poniatowskiego 6, 41-500 Chorzów

W przypadku dostarczenia pocztą, prosimy o adnotację na kopercie "Jarmark Rzeczy Ładnych"