wtorek, 28 lutego 2017

Plan sali - 10 grudnia

Plan sali w czasie XX edycji - 10 grudnia


W miarę zajmowanych stoisk, będzie to odnotowywane na tym planie

Szczegółowe informacje na temat stoisk znajdują się TUTAJ

Aktualny stan na dzień 7 grudnia 2017Plan sali - 3 grudnia 2017

Plan sali w czasie XX edycji - 3 grudnia
Brak miejsc


W miarę zajmowanych stoisk, będzie to odnotowywane na tym planie

Szczegółowe informacje na temat stoisk znajdują się TUTAJ

Aktualny stan na dzień 10 listopada 2017
Regulamin - 10 grudnia 2017

REGULAMIN    XX  JARMARKU RZECZY ŁADNYCH w Chorzowie 

(opublikowany w dn. 28 lutego  2017)

1.XX Jarmark Rzeczy Ładnych odbędzie się 3 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie.

2. Celem Jarmarku jest: 
- możliwość prezentacji twórczości indywidualnych osób
- promocja polskich twórców zajmujących się szeroko pojętym rękodziełem artystycznym,
- możliwość spotkania i wzajemnego poznania się twórców, wymiany doświadczeń, inspiracji, nawiązania przyjaźni 
- okazja do spotkania widzów, odbiorców z realnymi twórcami 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z oryginalnymi przedmiotami dalekimi od masowej produkcji
- propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań przez prezentowanie różnych form aktywności artystycznej 
- dodatkowo - promocja galerii i miejsc, w których prezentowane jest rękodzieło 

3. Pojęcia :
przedmiot Jarmarku - wyroby szeroko pojętego rękodzieła, rękodzieła ludowego, przedmioty twórczości artystycznej, własne oryginalne wyroby . 
Nie mogą 
być oferowane kosmetyki i inne towary przemysłowe, będące efektem masowej produkcji. 

wystawca - wystawcami mogą być polscy twórcy (amatorzy i profesjonaliści), bez znaczenia z jakiego regionu kraju. 
Mogą to być również formalne i nieformalne grupy twórców, stowarzyszenia, fundacje, dla których działalność twórcza i rękodzieło, są jedną z kluczowych form działalności.
Wystawca/twórca ponosi odpowiedzialność prawną za działalność w czasie jarmarku i eksponowane dzieła. 
Wystawcy samodzielnie dokonują rozliczenia z urzędami i instytucjami, z tytułu uzyskanych przychodów.
stoisko - Stoisko to - wyznaczona powierzchnia o wymiarach ok. 3 m2 (szerokość 2m, głębokość 1,5 m - szczegółowe wymiary podane są na planie sali) ze ścianką z tyłu stoiska (parawan lub ściana naturalna ), na której można przypinać rzeczy; wyposażenie - jeden lub dwa stoły (o jednym lub łącznych wymiarach ok 100x60 cm), 2 krzesła, dostęp do gniazdka elektrycznego, miejsce na własne elementy ekspozycji (sztalugi, szafki, półki,stoliki, itp).
Wystawcy sami zapewniają sobie wystrój stoiska,przedłużacze, dodatkowe oświetlenie, dodatkowy stół, materiały, ozdoby, półki, sztalugi, narzędzia, narzędzia i elementy montażowe, itp. rezerwacja - przebiega wg schematu : 1. przysłanie zgłoszenia; 2. potwierdzenie przez nas zgłoszenia; 3.wpłata opłaty na konto; 4. wpis na stronie jako potwierdzenie miejsca (ewentualnie zmiany miejsc w przypadku zdublowanych zgłoszeń)

NIE NALEŻY przysyłać opłaty, PRZED przysłaniem zgłoszenia i otrzymaniem potwierdzenia.

4. Organizatorzy : 
- Aleksandra Kajewska, ‘Luna-Art.’ 

- MDK "Batory" w Chorzowie
- "Kumulator A
rtystyczny" ul. Poniatowskiego 6, Chorzów


Preferujemy kontakt mailowy pod adresem jarmark.chorzow@gmail.com. 

Należy używać jednego maila podanego w zgłoszeniu i pilnować ciągłości korespondencji, unikniemy wtedy gubienia maili.
Wszystkie aktualne informacje są podawane na bieżąco na stronie www.rzeczy-ladne.eu

5. Godziny otwarcia : 
- dla widzów - 10.00 -17.00
- dla wystawców - 7.00-20.00 
Z uwagi na dużą ilość wystawców, na miejscu należy pojawić się do godziny ok. 8.30 - 9.00, a przygotowanie stoisk powinno być zakończone do godziny 9.50 (czyste przejścia, uporządkowane otoczenie, brak kartonów, itp) oraz nie powinny być opuszczane wcześniej niż o godzinie 17.00.
Z szacunku dla naszych widzów (poza nagłymi wypadkami), niedopuszczalny jest przyjazd na ostatni moment i montowanie stoiska w trakcie otwarcia imprezy oraz opuszczanie stoiska przed godziną 17.00 .

6. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu internetowego formularza, który znajduje się TUTAJ 

W razie braku potwierdzenia w ciągu 5 dni – należy się skontaktować z jarmark.chorzow@gmail.com. 
Jedno stoisko może mieć kilku wystawców, należy wtedy wskazać głównego, na którego będzie wystawiona faktura.
Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Osoby wystawiające się pierwszy raz, muszą podać odnośniki do stron ze swoimi pracami lub przysłać mailem kilka (niedużych ) poglądowych zdjęć . 
Jeden wystawca może brać udział tylko w jednym dniu Jarmarku, czyli - albo 3 grudnia, albo 10 grudnia.

7. Wystawcy mogą wybierać sobie lokalizację stoiska. 
Numery stoisk naniesione są na plan Jarmarku i w zgłoszeniu należy podać numer wybranego stoiska .
Pełna rezerwacja jest dokonywana na podstawie kompletu formalności – zgłoszenia i wpłaty.
Liczy się data wpływu zgłoszenia oraz data wpływu pieniędzy na konto.
Aby rezerwacja danego miejsca była pewna, wpłata musi nastąpić, jak najszybciej, umownie -do 3 dni po otrzymaniu naszego potwierdzenia zgłoszenia.
W przypadku wpłaty po tym czasie , gdy stoisko zostanie zajęte przez kogoś innego, rezerwacja będzie realizowana w najbliższej okolicy wybranego miejsca lub w miarę dostępnych miejsc. 
W razie wyboru stoiska przez kilka osób, pierwszeństwo ma pierwsza otrzymana w danym dniu wpłata. Pozostałe osoby otrzymają miejsca w najbliższym otoczeniu wybranego stoiska.
Po otrzymaniu wpłaty, zarezerwowane stoisko pojawia się na stronie internetowej www. rzeczy-ladne.eu , facebook'u www.facebook.com/jarmark.rzeczy.ladnych . 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz opłat mija 15 listopada 2017r.
Faktyczny termin przyjmowania zgłoszeń mija w chwili rezerwacji wszystkich miejsc.

8. Ilość stoisk jest ograniczona, wszystkie mają wyznaczoną powierzchnię i nie ma możliwości wstawiania stoisk ponad wyznaczony plan. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w Jarmarku.

9. Opłaty.
Opłaty za stoisko :

- stoisko w sektorze A : 
- dla nowych wystawców- wynosi 115 zł brutto
- dla stałych uczestników - wynosi 100 zł brutto
- stoisko w sektorze B :
- dla nowych wystawców- wynosi 125 zł brutto
- dla stałych uczestników - wynosi 110 zł brutto
Wpłat należy dokonywać na konto Luna-Art. mBank 95114020040000370254242682 – z treścią 'XX Jarmark Rzeczy Ładnych; imię nazwisko/nazwa firmy; nr wybranego stoiska”. 

Faktura będzie wystawiana i wysyłana mailem do 15 następnego miesiąca .
Nowy wystawca - osoba/osoby, które uczestniczą w Jarmarku Rzeczy Ładnych po raz pierwszy. 
Stały uczestnik - osoba/osoby, które biorą udział po raz drugi i kolejny.

10. Rezygnacja z Jarmarku odbywa się w formie pisemnej. Można wyznaczyć na swoje miejsce następcę, który przesyła zgłoszenie z informacją kogo zastępuje. 
W przypadku rezygnacji (bez następcy )- do 15 listopada 2017r, będzie zwracane 50 % opłaty. 
W przypadku rezygnacji po tym terminie lub nieobecności w dniu imprezy, opłata nie będzie zwracana.
50% opłaty pozostającej u organizatora pokrywa reklamę na stronach internetowych przez cały czas zamieszczenia informacji o wystawcy oraz koszty organizacyjne. 

11. Dane osobowe zawarte w formularzu nie są nigdzie przekazywane i służą wyłącznie do celów związanych z naszymi działaniami:  Jarmarkiem Rzeczy Ładnych i innymi imprezami organizowanymi przez Luna-Art. 
Wykorzystywane są do zaproszeń na imprezy, faktur, informacji w materiałach reklamowych, itp. 
Ponieważ celem naszych imprez jest promocja wystawców, możemy przekazywać zainteresowanym mediom i innym podmiotom ściśle związanym z charakterem naszych imprez, adres mailowy wystawcy. Dotyczy to osób, które nie posiadają własnych stron www.

12.Opłata obejmuje – przygotowanie i organizację imprezy, reklamę i promocję, obsługę techniczną. 
Impreza organizowana jest na parterze MDK Batory na sali widowiskowej, w holu oraz przyległych salkach. 
Na miejscu znajdują się : WC, restauracja, parking, szatnia dla widzów, do dyspozycji wystawców- osobna salka.

13. W czasie Jarmarku mogą odbywać się dodatkowe imprezy artystyczne, konkursy, wystawy, mające na celu uatrakcyjnienie i przyciągnięcie większej rzeczy odbiorców. 
Odbywają się jednocześnie z jarmarkiem i w zależności od programu mogą czasowo, w niewielkim stopniu ograniczać dostęp do niektórych stoisk – głośniejsza muzyka, występy taneczne na scenie, w holu, sali, pokazy i prezentacje.

14. W czasie trwania imprezy dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie. 
Fotografowanie pojedynczych stoisk oraz poszczególnych wyrobów może się odbywać za zgodą właściciela stoiska.

15.W czasie Jarmarku obędzie się wśród wystawców losowanie, którego nagrodą będzie zwolnienie z opłaty w czasie kolejnej edycji Jarmarku Rzeczy Ładnych. 
Losowanie odbędzie się w czasie zakończenia imprezy. 


16. W czasie Jarmarku, specjalnie powołana komisja, wybierze najładniejsze stoisko, które otrzyma nagrodę przygotowaną przez MDK "Batory"

17. W przypadku sytuacji losowych niezależnych od organizatorów (katastrofy, powodzie, pożary, żałoby narodowe, wydarzenia o charakterze krajowym i regionalnym, itp.), a uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy w danym dniu, organizator zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu.
Wystawcom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w kolejnym terminie zwracane będzie 50% opłaty lub zapewnione zostanie miejsce w następnej edycji imprezy.

18. Wszyscy zobowiązani są do nadzorowania swoich stoisk. Organizatorzy dołożą wszelkich starań do ochrony miejsca imprezy, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże i szkody powstałe w mieniu należącym do wystawcy. 

19. Na terenie Jarmarku oraz Domu Kultury, Organizator zabrania palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.

Regulamin - 3 grudnia 2017

REGULAMIN    XX  JARMARKU RZECZY ŁADNYCH w Chorzowie 

(opublikowany w dn. 28 lutego  2017)

1.XX Jarmark Rzeczy Ładnych odbędzie się 3 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie.

2. Celem Jarmarku jest: 
- możliwość prezentacji twórczości indywidualnych osób
- promocja polskich twórców zajmujących się szeroko pojętym rękodziełem artystycznym,
- możliwość spotkania i wzajemnego poznania się twórców, wymiany doświadczeń, inspiracji, nawiązania przyjaźni 
- okazja do spotkania widzów, odbiorców z realnymi twórcami 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z oryginalnymi przedmiotami dalekimi od masowej produkcji
- propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań przez prezentowanie różnych form aktywności artystycznej 
- dodatkowo - promocja galerii i miejsc, w których prezentowane jest rękodzieło 

3. Pojęcia :
przedmiot Jarmarku - wyroby szeroko pojętego rękodzieła, rękodzieła ludowego, przedmioty twórczości artystycznej, własne oryginalne wyroby . 
Nie mogą 
być oferowane kosmetyki i inne towary przemysłowe, będące efektem masowej produkcji. 

wystawca - wystawcami mogą być polscy twórcy (amatorzy i profesjonaliści), bez znaczenia z jakiego regionu kraju. 
Mogą to być również formalne i nieformalne grupy twórców, stowarzyszenia, fundacje, dla których działalność twórcza i rękodzieło, są jedną z kluczowych form działalności.
Wystawca/twórca ponosi odpowiedzialność prawną za działalność w czasie jarmarku i eksponowane dzieła. 
Wystawcy samodzielnie dokonują rozliczenia z urzędami i instytucjami, z tytułu uzyskanych przychodów.
stoisko - Stoisko to - wyznaczona powierzchnia o wymiarach ok. 3 m2 (szerokość 2m, głębokość 1,5 m - szczegółowe wymiary podane są na planie sali) ze ścianką z tyłu stoiska (parawan lub ściana naturalna ), na której można przypinać rzeczy; wyposażenie - jeden lub dwa stoły (o jednym lub łącznych wymiarach ok 100x60 cm), 2 krzesła, dostęp do gniazdka elektrycznego, miejsce na własne elementy ekspozycji (sztalugi, szafki, półki,stoliki, itp).
Wystawcy sami zapewniają sobie wystrój stoiska,przedłużacze, dodatkowe oświetlenie, dodatkowy stół, materiały, ozdoby, półki, sztalugi, narzędzia, narzędzia i elementy montażowe, itp. rezerwacja - przebiega wg schematu : 1. przysłanie zgłoszenia; 2. potwierdzenie przez nas zgłoszenia; 3.wpłata opłaty na konto; 4. wpis na stronie jako potwierdzenie miejsca (ewentualnie zmiany miejsc w przypadku zdublowanych zgłoszeń)

NIE NALEŻY przysyłać opłaty, PRZED przysłaniem zgłoszenia i otrzymaniem potwierdzenia.

4. Organizatorzy : 
- Aleksandra Kajewska, ‘Luna-Art.’ 

- MDK "Batory" w Chorzowie
- "Kumulator A
rtystyczny" ul. Poniatowskiego 6, Chorzów


Preferujemy kontakt mailowy pod adresem jarmark.chorzow@gmail.com. 

Należy używać jednego maila podanego w zgłoszeniu i pilnować ciągłości korespondencji, unikniemy wtedy gubienia maili.
Wszystkie aktualne informacje są podawane na bieżąco na stronie www.rzeczy-ladne.eu

5. Godziny otwarcia : 
- dla widzów - 10.00 -17.00
- dla wystawców - 7.00-20.00 
Z uwagi na dużą ilość wystawców, na miejscu należy pojawić się do godziny ok. 8.30 - 9.00, a przygotowanie stoisk powinno być zakończone do godziny 9.50 (czyste przejścia, uporządkowane otoczenie, brak kartonów, itp) oraz nie powinny być opuszczane wcześniej niż o godzinie 17.00.
Z szacunku dla naszych widzów (poza nagłymi wypadkami), niedopuszczalny jest przyjazd na ostatni moment i montowanie stoiska w trakcie otwarcia imprezy oraz opuszczanie stoiska przed godziną 17.00 .

6. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu internetowego formularza, który znajduje się TUTAJ 

W razie braku potwierdzenia w ciągu 5 dni – należy się skontaktować z jarmark.chorzow@gmail.com. 
Jedno stoisko może mieć kilku wystawców, należy wtedy wskazać głównego, na którego będzie wystawiona faktura.
Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Osoby wystawiające się pierwszy raz, muszą podać odnośniki do stron ze swoimi pracami lub przysłać mailem kilka (niedużych ) poglądowych zdjęć . 
Jeden wystawca może brać udział tylko w jednym dniu Jarmarku, czyli - albo 3 grudnia, albo 10 grudnia.

7. Wystawcy mogą wybierać sobie lokalizację stoiska. 
Numery stoisk naniesione są na plan Jarmarku i w zgłoszeniu należy podać numer wybranego stoiska .
Pełna rezerwacja jest dokonywana na podstawie kompletu formalności – zgłoszenia i wpłaty.
Liczy się data wpływu zgłoszenia oraz data wpływu pieniędzy na konto.
Aby rezerwacja danego miejsca była pewna, wpłata musi nastąpić, jak najszybciej, umownie -do 3 dni po otrzymaniu naszego potwierdzenia zgłoszenia.
W przypadku wpłaty po tym czasie , gdy stoisko zostanie zajęte przez kogoś innego, rezerwacja będzie realizowana w najbliższej okolicy wybranego miejsca lub w miarę dostępnych miejsc. 
W razie wyboru stoiska przez kilka osób, pierwszeństwo ma pierwsza otrzymana w danym dniu wpłata. Pozostałe osoby otrzymają miejsca w najbliższym otoczeniu wybranego stoiska.
Po otrzymaniu wpłaty, zarezerwowane stoisko pojawia się na stronie internetowej www. rzeczy-ladne.eu , facebook'u www.facebook.com/jarmark.rzeczy.ladnych . 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz opłat mija 10 listopada 2017r.
Faktyczny termin przyjmowania zgłoszeń mija w chwili rezerwacji wszystkich miejsc.

8. Ilość stoisk jest ograniczona, wszystkie mają wyznaczoną powierzchnię i nie ma możliwości wstawiania stoisk ponad wyznaczony plan. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w Jarmarku.

9. Opłaty.
Opłaty za stoisko :

- stoisko w sektorze A : 
- dla nowych wystawców- wynosi 115 zł brutto
- dla stałych uczestników - wynosi 100 zł brutto
- stoisko w sektorze B :
- dla nowych wystawców- wynosi 125 zł brutto
- dla stałych uczestników - wynosi 110 zł brutto
Wpłat należy dokonywać na konto Luna-Art. mBank 95114020040000370254242682 – z treścią 'XX Jarmark Rzeczy Ładnych; imię nazwisko/nazwa firmy; nr wybranego stoiska”. 

Faktura będzie wystawiana i wysyłana mailem do 15 następnego miesiąca .
Nowy wystawca - osoba/osoby, które uczestniczą w Jarmarku Rzeczy Ładnych po raz pierwszy. 
Stały uczestnik - osoba/osoby, które biorą udział po raz drugi i kolejny.

10. Rezygnacja z Jarmarku odbywa się w formie pisemnej. Można wyznaczyć na swoje miejsce następcę, który przesyła zgłoszenie z informacją kogo zastępuje. 
W przypadku rezygnacji (bez następcy )- do 10 listopada 2017r, będzie zwracane 50 % opłaty. 
W przypadku rezygnacji po tym terminie lub nieobecności w dniu imprezy, opłata nie będzie zwracana.
50% opłaty pozostającej u organizatora pokrywa reklamę na stronach internetowych przez cały czas zamieszczenia informacji o wystawcy oraz koszty organizacyjne. 

11. Dane osobowe zawarte w formularzu nie są nigdzie przekazywane i służą wyłącznie do celów związanych z naszymi działaniami:  Jarmarkiem Rzeczy Ładnych i innymi imprezami organizowanymi przez Luna-Art. 
Wykorzystywane są do zaproszeń na imprezy, faktur, informacji w materiałach reklamowych, itp. 
Ponieważ celem naszych imprez jest promocja wystawców, możemy przekazywać zainteresowanym mediom i innym podmiotom ściśle związanym z charakterem naszych imprez, adres mailowy wystawcy. Dotyczy to osób, które nie posiadają własnych stron www.

12.Opłata obejmuje – przygotowanie i organizację imprezy, reklamę i promocję, obsługę techniczną. 
Impreza organizowana jest na parterze MDK Batory na sali widowiskowej, w holu oraz przyległych salkach. 
Na miejscu znajdują się : WC, restauracja, parking, szatnia dla widzów, do dyspozycji wystawców- osobna salka.

13. W czasie Jarmarku mogą odbywać się dodatkowe imprezy artystyczne, konkursy, wystawy, mające na celu uatrakcyjnienie i przyciągnięcie większej rzeczy odbiorców. 
Odbywają się jednocześnie z jarmarkiem i w zależności od programu mogą czasowo, w niewielkim stopniu ograniczać dostęp do niektórych stoisk – głośniejsza muzyka, występy taneczne na scenie, w holu, sali, pokazy i prezentacje.

14. W czasie trwania imprezy dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie. 
Fotografowanie pojedynczych stoisk oraz poszczególnych wyrobów może się odbywać za zgodą właściciela stoiska.

15.W czasie Jarmarku obędzie się wśród wystawców losowanie, którego nagrodą będzie zwolnienie z opłaty w czasie kolejnej edycji Jarmarku Rzeczy Ładnych. 
Losowanie odbędzie się w czasie zakończenia imprezy. 


16. W czasie Jarmarku, specjalnie powołana komisja, wybierze najładniejsze stoisko, które otrzyma nagrodę przygotowaną przez MDK "Batory"

17. W przypadku sytuacji losowych niezależnych od organizatorów (katastrofy, powodzie, pożary, żałoby narodowe, wydarzenia o charakterze krajowym i regionalnym, itp.), a uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy w danym dniu, organizator zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu.
Wystawcom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w kolejnym terminie zwracane będzie 50% opłaty lub zapewnione zostanie miejsce w następnej edycji imprezy.

18. Wszyscy zobowiązani są do nadzorowania swoich stoisk. Organizatorzy dołożą wszelkich starań do ochrony miejsca imprezy, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże i szkody powstałe w mieniu należącym do wystawcy. 

19. Na terenie Jarmarku oraz Domu Kultury, Organizator zabrania palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.

poniedziałek, 27 lutego 2017

Wystawcy - 10 grudnia

Lista wystawców  XX Jarmarku Rzeczy Ładnych

Aktualizacja 7 grudnia 2017


1  
Tamara Stromczyńska ARTREM MAJAS - Katowice
    Biżuteria, maskotki filcowane, ozdoby świąteczne

2  By Terka - Katowice
    Odzież dziecięca i damska hand made

3  Marta Kłęk - Sosnowiec www.markle.flog.pl/pf
     Biżuteria artystyczna 

Joanna Hrobak - Katowice 
    Kartki świąteczne, biżuteria, ozdoby

5  Barbara Chudzik - Korfantów 
    szydełkowe ozdoby świąteczne,zabawki,biżuteria 100% rękodzieło

6  Ruda Sowa-rękodzieło od serca -  Ożarowice
    rękodzieło artystyczne, quilling, wiklina papierowa, poduszki

7  Pulchra - Wrocławia www.pulchra.pl
      Autorska biżuteria z żywicy jubilerskiej i srebra

8  JUST-ART - KŁOBUCK  
    Biżuteria artystyczna.

9  JUST-ART - KŁOBUCK  
    Biżuteria artystyczna.

10  ElantART - Kraków  
      Filcowanie na odzieży , czapki , kapelusze, szale , malowanie ręczne: możliwe na różnych powierzchniach: bawełna, skóra, jeans, jedwab i inne.

11

12  Gimnazjum Nr 8 oraz Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi - Chorzów
     Kartki świąteczne, urodzinowe, bileciki do prezentów, zakładki do książki, wianki, ozdoby świąteczne

14  Waldemar Chorabik Beeleco - Kraków www.beeleco.pl
      Biżuteria

15  Dzika Fastryga Magdalena Sobocińska - Komprachcice www.dzikafastryga.pl
      Tworzę szyte oraz malowane autorskie wzory na odzieży kobiecej ( tuniki, bluzki, bluzy, sukienki).

16  TRYKOCIE - Chorzów www.facebook.com/Trykocie
       BIŻUTERIA / OZDOBY ŚWIĄTECZNE / ARTYKUŁY DEKORACYJNE

17  P.H.U Marigo - Lucy hand made - Katowice www.facebook.com/lucyhandmadepl
      Ogólnie pojęte rękodzieło - biżuteria, dzianina, filc, bawełna.

18  Galeria Koral-Art Anna Oszytko - Opole www.galeriakoralart.pl
      Biżuteria autorska z kamieni półszlachetnych, prace z patchworku(poduszki i poduszko-koce), prace z filcu, wełny czesankowej i jedwabne malowane chusty, maskotki i przytulanki

19  Galeria Koral-Art Anna Oszytko - Opole www.galeriakoralart.pl
      Biżuteria autorska z kamieni półszlachetnych, prace z patchworku(poduszki i poduszko-koce), prace z filcu, wełny czesankowej i jedwabne malowane chusty, maskotki i przytulanki

20

21  Pamali Alicja Cież - Chorzów  https://www.facebook.com/Pamali-245500785949144/?ref=aymt_homepage_panel
     Ręcznie szyte ubranka dla dzieci i dorosłych, ozdoby swiąteczne, akcesoria do pokoju dziecięcego jak i do salonu.

22  Artis pracownia ceramiczna - Bytom
     Ozdoby z ceramiki

23  Aneta Bobowska - Opole 
      Serwety szydełkowe, powertex, bombki haftowane

24  Aneta Bobowska - Opole 
      Serwety szydełkowe, powertex, bombki haftowane

25  Pracownia KaeM & Hanna Wencel- Chorzów www.tworczopomojemu.blogspot.com
       Pracownia KaeM: Lampy i ozdoby z tykw, biżuteria z drutu, ceramiki i koralików,
       ozdoby świąteczne;  Hana Wencel: Koronkarstwo szydełkowe - obrusy i serwety.


26  Pracownia Działań Twórczych - Chorzów  www.aleksandra-luna-art.blogspot.com
      Rękodzieło artystyczne

27

28  KateMaking -Opole
      Autorskie lale, dekoracje, elementy wystroju wnętrz. Wyroby Szyte i drewniane. Zabawki, ramki, kalendarze, świeczniki, wianki

29

30

31  

32  Gipsowe różności & Joanna Warot - Chorzów http://xn--gipszydo-dpb.pl/
       Gipsowe figurki, odlewy (gotowe ozdoby i półprodukty do samodzielnego wykończenia np. przez wspólne malowanie z dziećmi), ozdoby świąteczne, ozdoby i zabawki wykonane na szydełku, decoupage 

33  FIDES Rękodzieło Monika Stanowska - Ruda Śl. www.facebook.com/fides.rekodzielo
      Biżuteria koralikowa, drewniana i sutasz, drobne ozdoby

34  FIDES Rękodzieło Monika Stanowska - Ruda Śl. www.facebook.com/fides.rekodzielo
      Biżuteria koralikowa, drewniana i sutasz, drobne ozdoby

35  

36  Stowarzyszenie "Lud-Art" Kraków przy Muzeum Etnograficznym - Kraków www.lud-art.blogspot.com
      Tradycyjne rękodzieło

37  Jeszcze Lepiej - Siemianowice Śl.  www.jeszczelepiej.pl
       Ręcznie malowana ceramika (kubeczki, filiżanki, talerzyki, miski, itp.)

38  Pole magnetyczne - Częstochowa www.facebook.com/polemagnetyczne/
      Magnesy

39

40  Maria Małecka-Samonczuk - Świętochłowice 
       Haftowane krzyżykami kartki okolicznościowe; biżuteria wykonana metodą sutaszu

41  onyx Małgorzata Czerkowska - Częstochowa www.ozdoby-slubne.pl
      ozdoby do włosów, fascynatory, biżuteria

42  onyx Małgorzata Czerkowska - Częstochowa www.ozdoby-slubne.pl
      ozdoby do włosów, fascynatory, biżuteria

43  Art Flora - Bytom www.zielonomitu.blogspot.com
      Dekoracje bożonarodzeniowe hand made. 

44 Świat z duszą - Ruda Śl
    Drewniane i tekstylne dekoracje do domu

45  studio rekreacji ruchowo-tanecznej Anna Jasiołek - Chorzów  www.studiorekreacji.blogspot.com 
      Kartki na różne okazje

46  studio rekreacji ruchowo-tanecznej Anna Jasiołek - Chorzów  www.studiorekreacji.blogspot.com 
      Kartki na różne okazje

47  Drewnianka Zabrze - Wieluń 
     Dekoracje tworzone z drewna, sklejki, mdf.

48 J&P pracownia ceramiczna Paweł Kleszczyński - Łódź  
     ceramika użytkowa, biżuteria ceramiczna,misy, ozdoby świąteczne

49

50  Chmura Manufaktura-Twoje pomysły w naszych rękach! - Zabrze www.facebook.com/chmuramanufaktura
       Rękodzieło, akcesoria szyte na maszynie, tory, nerki, maskotki oraz ręcznie malowane kubki, metryczki itd.

51 Pracownia ceramiki - Częstochowa 
     Wyroby ceramiczne

52

53 MADSE BY HAND Aleksandra Setna - Częstochowa 
    kartki okolicznościowe,maskotki z filcu, breloczki, biżuteria

54  Pod jabłonią - herbatki naturalne, Szkatułka Joanny- biżuteria, rękodzieło  - Strzelce Opolskie 
       Herbatki naturalne, broszki, obrazy, wisiory

55 Salon bombek "Elf" - Weglowice 
     Szklane ozdoby choinkowe

Wystawcy - 3 grudnia

Lista wystawców  XX Jarmarku Rzeczy Ładnych - 3 grudnia

BRAK  WOLNYCH  MIEJSC

Aktualizacja 10 listopada 2017


1  
DiamicArt - Chorzów www. pl.dawanda.com/shop/Diamicart
    Akcesoria dla dzieci


2  Firma "ALICEMADE" Witold Czaja - Łysokanie www.alicemade.pl

    Biżuteria z kamieni, rękodzieło.

3  Ewa Blu - Katowice

    Biżuteria hand-made (frywolitka, na drutach, czółenku, z kamieniami ozdobnymi i koralami), chusty, breloki, broszki

Ceramika Artystyczna Beata - Brzeg

   Ceramika ręcznie malowana

Ceramika Artystyczna Beata - Brzeg

   Ceramika ręcznie malowana

Rękodzieło artystyczne z filcu  - Piotrków Trybunalski www.rozmaitości.sklepna5.pl

   Rękodzieło z filcu

7 Kartka dla Ciebie - Chorzów 

   Stroiki świąteczne. Kartki okolicznościowe. Słodkie bukiety.

8  Letycja odzież ręcznie malowana -  Sosnowiec www.letycja.com

   Odzież damska ręcznie zdobiona farbami do tkanin oraz zdobiona metoda filcowania na sucho.

Letycja odzież ręcznie malowana -  Sosnowiec www.letycja.com

   Odzież damska ręcznie zdobiona farbami do tkanin oraz zdobiona metoda filcowania na sucho.

10  Handmade by Ewa - Tarnowskie Góry https://www.facebook.com/handmadebyewa/

      Poduszki , przytulanki ,zabawki, ozdoby świąteczne, malarstwo, wyroby ze sznurka i włóczki

11  Klub Ewa - MDK Batory - Chorzów

      Rękodzieło artystyczne

12  
EMIcraft - rękodzieło i krawiectwo. - Rajcza www.emicraft.eu
      Rękodzieło szydełkowe i haft w połączeniu z modą.

14  Monika Szewczyk LASER WOOD - Trzebinia www.facebook.com/laserwood1 

      Proponujemy przedmioty dekoracyjne własnoręcznie wykonane z drewna oraz sklejki.

15  Decoupage Janus - Poręba Wielka 
WWW.FACEBOOK.PL/DEKOJANUS
       ARTYKUŁY DO DEKORACJI WNĘTRZ NA SZKLE I DREWNIE METODĄ DECOUPAGE.

16  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
      Koło Piekary Śląskie www.wtz-piekary.pl

      Witraż, ceramika, kartki okolicznościowe

17  Ilona Guzik /ART&HANDICRAFT - Opole

      Rękodzielo (bombki recznie malowane,haft,guilling,decoupage,zabawki robione na drutach)

18  Ilona Guzik /ART&HANDICRAFT - Opole

      Rękodzielo (bombki recznie malowane,haft,guilling,decoupage,zabawki robione na drutach)

19 
Biała Piwnica - pracownia ceramiki i rękodzieła - Siemianowice Śl.  www.facebook.com/bialapiwnica
      Ceramika, koronkowe i filcowe ozdoby, batik, kartki świąteczne

20  
Little Love for crafts boutique - Piekary Śl https://m.facebook.com/littlelove4craftsBOUTIQUE
      Rękodzieło szeroko pojęte. Akcesoria do włosów spinki broszki opaski, dekoracje świąteczne, zawieszki bombki itp 

21  
Symfonia Szycia - Chorzów www.facebook.com/SymfoniaSzycia/
       Worko-plecaki, torby na zakupy, nerki, itp. Promować będziemy także kursy i warsztaty szycia.

22  Artceramic Janusz Góralczyk - Wręczyca www.artceramic.net.pl

     Ceramika artystyczna, autorska biżuteria ceramiczna

23  Artceramic Janusz Góralczyk - Wręczyca www.artceramic.net.pl

     Ceramika artystyczna, autorska biżuteria ceramiczna

24  IT JAGODA Stanisław Świerczyński - Dąbrowa Górnicza

     Biżuteria ceramiczna autorska

25  IT JAGODA Stanisław Świerczyński - Dąbrowa Górnicza

     Biżuteria ceramiczna autorska

26  Pracownia Działań Twórczych - Chorzów  www.aleksandra-luna-art.blogspot.com

      Rękodzieło artystyczne

27  
CERAMIKA IZABELA LANGE-SKOWRONEK - Piekary Śl.  WWW.CERAM-ART.PL
      Ceramika ozdobna i użytkowa

28   CERAMIKA IZABELA LANGE-SKOWRONEK - Piekary Śl.  WWW.CERAM-ART.PL
      Ceramika ozdobna i użytkowa

29  Hand made by Hala - Katowice 
      Poduszki, maskotki, ozdoby dekoracyjne

30  
Mona Lisa - Rybnik 
      Biżuteria z kamieni , ceramiki , sutasz , półfabrykaty do biżuterii

31  Scrap.com.pl - sklep scrapbookingowy - Katowice www.scrap.com.pl

      Scrapbooking - albumy, kartki, dekoracje, materiały do twórczości papierowej

32  Limoni-Art - Siemianowice Śl.  
www.limoni-art.pl
       Ręcznie malowane drewniane kulki do kompozycji biżuterii

33  
Pracownia Ceramiki Artystycznej i Galeria AMFORA - Kalety www.ceramika-amfora.pl
        Ceramika artystyczna, rękodzieło

34  Pracownia Ceramiki Artystycznej i Galeria AMFORA - Kalety www.ceramika-amfora.pl
        Ceramika artystyczna, rękodzieło

35  
muamua design - Jordanów www.muamua.pl
      ilustracja, plakaty, biżuteria, porcelana

36  Anna Skrzypek - Chorzów

      malarstwo, rysunek, kartki okolicznościowe

37  Marta Baron / MartArt - Rybnik

      Ceramika

38  Świat NELI  - Zabrze 

      QUILLING, TABLICZKI ,DECUPAGE,WYROBY SZYDEŁKOWE, TOREBKI Z FILCU,KWIATY MATERIAŁOWE

39  
CLEO-MATEO - Alwernia
      Zabawki handmade,zabawki kolekcjonerskie,poduszki minky,upcyklingowe,torby itp.

40  
Koszyki Weroniki - Gliwice www.facebook.com/koszykiweroniki
      koszyki, pojemniki, ozdoby świąteczne wykonane szydełkiem ze sznurka, tkanin, kordonku itp., kartki okolicznościowe wykonane techniką quillingu

41  
ART GLASS - Ruda Śl. www.facebook.com/shopartglass/ 
      Ręczne wyroby artystyczne ze szkła witrażowego

42  Studnia - Mysłowice

      artystyczne pierniczki oraz ręcznie szyte maskotki

43  
Firma Jubilerska Hanka Wojtas - Katowice
      Wianki,stroiki,choinki

44  
Lupoo ceramika - Katowice
     Ceramika artystyczna, dekoracje świąteczne, biżuteria

45  Firma"CELINA" Cecylia Jasiołek - Świętochłowice www.firmacelina.blogspot.com

      Rzeczy robione ręcznie na drutach, szydełku dla małych i dużych, dekoracje bożonarodzeniowe i biżuteria z włóczki.

46  Firma"CELINA" Cecylia Jasiołek - Świętochłowice www.firmacelina.blogspot.com

      Rzeczy robione ręcznie na drutach, szydełku dla małych i dużych, dekoracje bożonarodzeniowe i biżuteria z włóczki.

47 PACOCHA Cezary Pacocha - Sosnowiec www.pacocha.sosnowiec.pl
      Biżuteria , witraże z kamieni naturalnych

48  PACOCHA Cezary Pacocha - Sosnowiec www.pacocha.sosnowiec.pl
      Biżuteria , witraże z kamieni naturalnych

49  Pracownia Ceramiki Artystycznej i Użytkowej Karolina Badura - Czerwionka-Leszczyny https://pl.dawanda.com/shop/BadKarol
      Ceramika artystyczna i użytkowa (świeczniki, patery na świece, misy, dekoracje świąteczne, koty, sowy, magnesy na lodówkę, itp.) 

50  Szmaterlok Agnieszka Panchyrz - Katowice 
      Zaprezentuję autorskie , ręcznie szyte broszki i breloczki z filcu i różnorodnych materiałów ... szydełkowe naszyjniki i bransoletki .

51  Ciągle Myślimy Twórczo - Ruda Śl 

      Szopki bożonarodzeniowe,anioły z masy solnej,poduszki świąteczne i nie tylko

52  Ciągle Myślimy Twórczo - Ruda Śl 

      Szopki bożonarodzeniowe,anioły z masy solnej,poduszki świąteczne i nie tylko

53 W-DECHE - Tarnowskie Góry www.w-deche.pl
     Elementy wystroju wnętrz (drewniane ozdoby , pudełka wszystko ręcznie wykonane)

54  
JUJU Justyna Jurczyk - Rybnik www.facebook.com/JuJu.JustynaJurczyk/
      Biżuteria autorska - sutasz

55  
EL'LA - Katowice www.htthttell4471.wixsite.com/ellahandmad
       Szale filcowane, swetry ,poncza - rękodzieło